MANEA, Andrei

Avocat, ab­solvent al Facultății de Științe Juridice din Viena. Profesează avocatura în orașul Botoșani. Membru de marcă al Co­mu­nității armene. Documente care se încadrează cronologic în perioada 1861-1891 atestă participarea „Fondului familial Manea” la Societatea de binefacere, de ajutorare a elevilor sau cetățenilor din Botoșani, lipsiți de orice mijloace de întreținere. Au fost acordate din acest fond atât ajutoare în bani Liceului „A. T. Lau­rian” începând din 1879 cât și dispunerea provizorie a unor case aflate în proprietatea Comunității armene din apro­pierea liceului, necesare des­fășurării normale a cursurilor școlare. Din același fond s-au acordat ajutoare bănești tuturor acelora care au avut de suferit de pe urma incendiului, care a devastat o mare parte a centrului ora­șu­lui Bo­to­șani (1887). Numele lui A. Manea apare în lista contri­buabililor, care au donat su­me însemnate pentru construirea Teatrului „Mihai Emi­nescu” din Botoșani, a cărui inaugurare a avut loc la 21 decembrie 1914.


Izvoare:

Prof. Ștefan Cer­vatiuc de la Direcția jude­țeană Botoșani a Arhivelor Naționale — „Armenii și rolul lor în dezvoltarea orașului Botoșani” (comunicare) „Ararat”, nr. 147/ 1997.