MAMIGONIAN, Bedros

Pre­ot. A slujit Biserica ar­meană din Focșani. În 1895, publică la Galați în limba armeană, „Ro­ma­na­haioț Ner­gan iev Aba­can” (Prezentul și trecutul armenilor din Româ­nia) la ti­pografia lui Hevont Papa­zian.