LUKÁCSI, Kristóf (1804-1876)

Kristóf LukácsiIlustru paroh armea­no-catolic în orașul Gherla, scriitor și istoric. Nume ma­ghiarizat, care provine din armenescul GUGASZ (-ian). S-a născut în ziua de 30 martie 1804, în localitatea Be­clean. Clasele gimnaziale le-a urmat la Gherla și Alba-Iulia. În continuare studiază teologia la Viena. În 1826, conform ritualului armenesc devine preot, slujitor al bisericii ar­mene din Gherla. Între 1837 și 1853 profesor la Alba-Iulia, apoi director al gimnaziului din același oraș. A fondat un orfelinat de băieți, donând suma de 4.000 de forinți. Este numit directorul gimnaziului din Gherla, funcție pe care o va deține timp de 15 ani. Lukácsi Kristóf a scris nu­me­roase lucrări istorice și lite­rare. Lui i se datorește lucra­rea de referință „Historia Ar­me­norum Transilvaniae” (Is­toria armenilor din Transil­vania), scrisă pe baza „me­moriam e fontibus authenticis et documentis antea ineditis — 1859” (Istoria Armenilor din Tran­silvania. De la primii străbuni până în zilele noastre, scrisă pe baza „tradițiilor orale și a unor izvoare autentice, precum și documente până acum ine­dite”). O altă lucrare a ace­luiași autor: „Stră­moșii ma­ghiarilor, nu­mele lor stră­vechi și locurile lor de origine, după izvoare armene — 1870”. Pentru această lucrare i s-a acordat titlul de membru co­res­pon­dent al Academiei maghiare. O altă lucrare cu caracter educativ și biseri­cesc, „Viața și activitatea Sfân­tului Grigore Lumi­nă­torul”. De menționat și „Com­pendiu la istoria armenilor din Transilvania”, în lim­ba ma­ghiară. În anul 1876 a fost imobilizat la pat din cauza unei boli necruțătoare, iar în ziua de 24 octombrie a ace­luiași an, s-a stins din viață. În semn de prețuire, cadrele didactice și preoții din oraș au purtat panglică de doliu timp de 8 zile. A fost o mare personalitate, care și-a lăsat am­prenta în viața culturală și spirituală a orașului. Pe placa de marmură care-i acoperă mormântul, stă scris, cu litere de aur: „De­cus, columen et be­nefac­torem, Iugent omnes Ar­meni Transilvani!” (… po­doabă, personalitate proeminentă și binefăcător, pe care-l plâng toți armenii din Tran­silvania).


Izvoare:

Ion Emilia și Pintea Rodica, muzeografi: „Lu­kácsi Kristóf, preot armean, scriitor și istoric”, articol publicat în „Ararat” nr. 63/1994;

Nicolae Gazdovits: „Istoria Armenilor din Tran­silvania — de la începuturi, până la 1900”, Editura „Ararat”, București 1996, p. 339.