LUKACS, Ioan

„În anul Dom­nului 1734 s-a înălțat acest sfânt lăcaș (este vorba de bi­serica armeano-catolică din orașul Gheorghieni), pentru marea glorie a lui Dumnezeu și în cinstea Sf. Fecioare Maria” — întemeiat de Lukacs Ioan. (Inscripție pe-o piatră în limba armeană).