LUCA din Cipru

Episcop ar­mean, în Buzău, pe la sfâr­șitul secolului al XVI-lea, apoi mitropolit în Țara Românească (1603-1629). Caligraf, pictor și miniaturist de valoare, aflat sub influența artei miniaturale armene. (Vezi N. Iorga: „La figuration des evangelistes, dans l’art rou­main et l’ecole chipriote-va­laque”  – B.C.M.I., 1933, facsimil 75, p. 1-4)