LOGANOVICI, D. Theodor (n?-1881)

Mare proprietar de pământ în Basarabia. Capul unei vechi familii de armeni. În drum spre Viena, face un popas la Cernăuți, unde avea strânse legături cu armenii din nordul Moldovei și din Bu­co­vina. Terminația „ici” a nu­melor în această zonă era comună multor familii ar­me­nești. Dispunând de mijloace tehnice, Theodor Loganovici a avut posibilitatea să gos­podărească nu numai pământul lui dar și al altora, aproape o mie de hectare. În anul 1981 încetează din viață în urma unui stop cardiac. Soția sa Eca­terina, rămasă văduvă, îm­parte întreaga avere celor opt copii ai săi. În anul 1918, odată cu intrarea oștilor ro­mâne în Basarabia, generalul Carițianu, comandantul trupelor din zona Bălți își stabilește cartierul său general în casa văduvei lui Loganovici, arătându-se uimit de frumusețea graiului moldovenesc pe care ea îl vorbea.


Izvoare:

Eugen Panighianț: „Familii armenești din Ba­sa­rabia”. Ararat, nr. 20/1992.