LAZĂR, I.

Strămoșii săi din Armenia se numeau ELIA­ZAR, ceea ce însemna „Cel ajutat de Dumnezeu”. Pe parcursul peregrinărilor în Moldova, numele s-a pre­schim­bat în LAZĂR, iar după stabilirea în Transilvania, în Lázár. János Lázár, a plecat din Dumbrăveni, în zona Becicherec, din Banat, unde și-a cumpărat latifundii, ob­ținând blazon de nobil. Aici la Becicherec s-a născut și ar­meanul Lazar Vilmos (1815-1849), care a participat la re­voluția maghiară, cu gradul de colonel.


Izvoare:

N. Gazdovits — „Is­toria Armenilor din Tran­sil­vania ( de la începuturi pâ­nă la 1900)”, Editura „Ara­rat”, 1996, p. 379.