KARACAȘIAN, Ezrig (1885-1953)

Fondator al Ca­tedralei episcopale din Bucu­rești.