JAKABFFY

Familie de ar­meni maghiarizați din Tran­silvania. Numele provine de la armenescul Hagop, Agop, Agopșa, corespondentul nu­me­lui Iacob, în românește, și Jakab, în maghiară. De aici, Jakabffy, adică „fiul lui Ja­kab”. Din rândul acestei fa­milii de armeni din Gherla au apărut 6 primari ai orașului. Bogdan, unul din descendenții familiei a condus treburile orașului Gherla timp de zece ani, fără întrerupere. Tot din sânul acestei familii s-au ridicat prefecți de județe, parlamentari și oameni politici de frunte. A existat și-un Ja­kabffy Ernö, care a ajuns consilier imperial. Fiind prezentat su­veranului Franz Iosif, împăra­tul ar fi declarat uimit: „Ce tâ­năr și a ajuns deja un Jakabffy”


Izvoare:

Nicolae Gazdovits: Istoria armenilor din Tran­silvania (de la începuturi și până la 1900), Editura „Ara­rat”, București, 1996, p. 392.