IVANO­VICI, Niculae

Fruntaș al obștii armene din Bucu­rești, în perioada interbelică, Epitrop al Bisericii armene.