IONESCU-BURDEA, Maria (1920-1997)

IONESCU-BURDEA MariaDoctor în chi­mie, personalitate cu o mare reputație în România în do­meniul fibrelor sintetice. S-a născut la Galați în ziua de 30 august 1920, descendentă a uneia dintre cele mai vechi familii de armeni (Burdea) din Moldova. Tatăl natural, Ari­ton, își părăsește familia și Maria crește sub supravegherea mamei (Aneta) în spiritul muncii și al învățăturii. Maria Ionescu-Burdea termină școala primară și renumitul liceu „Unirea” din Focșani. După absolvirea liceului (cu premiul I în fiecare clasă), Maria Ionescu urmează Facul­tatea de Fizico-Chimie de la Universitatea din Bucu­rești. Are șansa de a audia cursurile unei pleiade de dascăli eminenți: Dan Barbilian (poetul Ion Barbu), la matematică, profesorul Bădărău la fizică, profesorul Angelescu la chi­mie. După treminarea facul­tății (1943) este repartizată în Valea Jiului la Mina Vulcan, apoi, datorită pregătirii sale, este angajată la fabrica de fibre artificiale „Vâs­coza” din Lupeni, care, alături de fabrica „Viscofil” din București, se afla în fruntea unui nou domeniu ce se în­trezărea la orizont: fibrele chi­mice. În 1959, Maria Ionescu, este angajată ca specialistă la noua uzină de fibre sintetice de la Săvinești, fă­când parte din personalul de conducere. Însăși construcția uzinelor de fibro poliamidice (relon) și nitrilice (melana) aveau la bază un brevet al Mariei Io­nes­cu, constituind un mare succes al industriei chi­mice românești. Activi­tatea de la Uzina de Fibre Sintetice Să­vinești (fără ca Maria Io­nescu să-și ia concediu timp de 15 ani) a constituit o adevărată școală. Dr. chimist M.I. de­vine una dintre cele mai reputate specialiste în domeniu. A ocupat, pe rând, postul de director de producție și de director al Centralei de Cer­ce­tări Fibre Sintetice din Să­vinești, unitate de avangardă; autoare a numeroase lucrări științifice, posesoare a unor brevete de invenții aplicate cu succes, o propulsează pe M. I. într-un important post de conducere: Director al Di­recției Tehnice din Ministerul Indus­triei Chimice și ulterior de cel de Director General al Institu­tului Central de Chimie (1980), pe care l-a condus cu o deo­sebită competență timp de 10 ani. În anul 1987 obține titlul de doctor în chimie la Uni­ver­sitatea din București. De nu­mele ei se leagă și realizarea platformelor chimice pentru producerea fibrelor sintetice, cum ar fi cele de la Câmpu­lung, Roman, Iași, Vaslui, etc. toate cu producții competitive pe plan mondial. Figură proe­minentă a chimiei româ­nești și a cercetării chi­mice, Dr. chimist Maria Io­nes­cu (născută Burdea), se stin­ge din viață în ziua de 21 octombrie 1997, la vârsta de 77 de ani. Familia, colegii, prietenii ro­mâ­ni și armeni au condus-o cu durere, pe ultimul drum, la Cimitirul armenesc din Capi­tală.


Izvoare:

„Ararat”, nr. 138/ 1997.