INGIGIAN, Hugas (1758-1843)

Geograf armean, preot mechitarist, a redactat 3 din cele 11 volume din „Geo­gra­fia celor patru părți ale lumii” a lui Stepan Cuver Aconț (scri­se în limba ar­meană). În volumul VI din seria Europa (Veneția, 1804, p. 5187), se vor­bește des­pre cele 7 principate ale Turciei europene. Cu acea ocazie, Hugas scrie și despre Dobro­gea și Basa­rabia, în care sunt incluse coloniile armene din aceste ținuturi, școlile și bi­sericile respective.


Izvoare:

Enciclopedia „Cugetarea”, București 1940, p. 422.