IACOBEANU, Ariton (1871- 1961)

IACOBEANU AritonUnul dintre cei mai selecți profesori din Botoșani. S-a născut la 27 august. Școala primară a urmat-o la „Marchian”, iar liceul la „A. T. Laurian”. Facultatea de Litere și Filosofie la Iași, iar Facul­tatea de Drept în același oraș. Doctoratul la Liège. Bun cu­noscător al limbilor franceză, greacă și latină. Profesor de liceu la Bârlad și Botoșani din 1904. În afară de catedră, Ariton Iacobeanu a depus o muncă aparte în viața cultu­rală a urbei, în cadrul Ate­neului Român, al Universității populare „N. Iorga”, al cărei președinte era, precum și în cadrul Asociației foștilor ab­solvenți ai Liceului Laurian. La solicitarea lui, personalități botoșănene, aflate în Capitala țării, între care N. Iorga și Iacob Iacobovici, au confe­rențiat adesea în orașul de un­de au plecat. A avut preocupări literare și de traducător (Taine; Viața și opera lui Villon și Rabelais). A tipărit ma­­nuale, cărți de gramatică, ș.a.


Izvoare:

Ionel Bejenaru: „Dicționarul botoșănenilor”, Editura Moldova — Iași 1944, p. 132.