HAGI AGOPU Tomazolu

Is­toricul Constantin C. Giurescu într-o lucrare de sinteză a burgheziei românești până la 1848, vorbind despre armenii din Țara Românească no­tează următoarele: „Îi întâlnim (pe armeni) în centrele mari de comerț și în porturi, în Bucu­rești, în Brăila și în Giurgiu, ținând legătura cu importanta colonie armenească din Rus­ciuk”. Numele armeanului Ha­gi Agopu To­ma­zolu apare în cadrul ci­novicului (raportului) către visterie din 30 sep­tembrie 1833, orânduit cu exportul de vite de la schela (vama) Giur­giului, ca exportator a 28 de burduși (11 oca­le) de cerviș.