HACIKIAN, Garabet

Mare clucer în Șara Moldovei. Din îndemnul și cu sprijinul lui bănesc s-a tipărit la tipografia „Aramian” din Iași, în anul 1850, cu autorizația Dom­nitorului Mihail Sturza, o „Carte de rugăciuni” în limba armeană.