HACIKIAN, Aslan-Asfazadur (1864-1953)

HACIKIAN Aslan-AsfazadurArmean basa­rabean. Școala primară și liceul le-a urmat la Chișinău. Este trimis la Școala poli­tehnică (de limba germană) din Riga, unde obține diploma de inginer tehnolog. A func­ționat, o vreme la Odessa (1891), ca director tehnic la Operă. În calitate de inginer șef, a condus la Chișinău în­treprinderea de apă și electricitate. După ieșirea la pensie (1940), inginerul Aslan Hacikian se stabilește definitiv la Iași. A fost căsătorit cu Ecaterina Alaci, fiica lui Sar­kis Alaci, mare proprietar de pământ în Basarabia. Ingi­ne­rul Asfazadur-Aslan Hacikian încetează din viață în anul 1953.