HACIADUR

Episcop armean, hirotonisit în anul 1457, de către Aristaghes, Catoligosul tuturor armenilor de la Eci­miadzin (1448-1470). A avut sub jurisdicția sa Siretul, Su­ceava, Botoșanii și Cetatea Albă. Este ultimul episcop a cărui jurisdicție se întindea asupra coloniilor armene din Polonia și Moldova. Începând din anul 1506, Moldova a avut proprii ei episcopi ar­meni, cu reședința la Suceava și uneori la Iași.


Izvoare:

H. Dj. Siruni: „Cro­nica armenilor din Șările Ro­mâne” — revista „ANI”, ia­nuarie-martie 1937.