HACIADUR

Preot armean în orașul Roman. În anul 1551 un diacon armean din Su­ceava, Minas din Tocat, pu­blică un poem, în limba ar­meană, în care sunt des­crise persecuțiile la care au fost supuși armenii romaș­cani, în frunte cu preotul lor Haciadur, de către domnitorul Moldovei Ilieș Vodă Rareș. Acesta își pu­sese în gând să-i treacă pe toți ar­menii la ortodoxie, prin mij­loace dure. Tentativa n-a reu­șit însă pentru că domnul a fost ucis de boieri. Un vers din acest poem ne in­formează că în Ro­man — „oraș mic, trăiau mulți ar­meni, foarte re­cu­noscuți și bogați”.


Izvoare:

Prof. Dr. Victor Andrei: „Armenii în orașul Roman”. Revista Ararat, nr. 31/1993.