HACERES, Hagi, Christea, (1853-1928)

Mare filantrop bucovinean. S-a născut în Braș­ca (Suceava). Tinerețea și-o petrece la Ilișești și Liteni. Aici se căsătorește cu Mathil­da Brăi­leanu. În anul 1890 este ales președinte al epi­tropiei bisericii armene din Suceava. În timpul Primului Război Mondial. Christea Hagi Ha­ceres preia conducerea co­munității armene de la Vartan Prun­cul, care se refugiase la Vie­na. Plătește salariile func­ționarilor bisericești, ajută vă­duvele și copiii orfani. El a lăsat un fond important pentru crearea și întreținerea unui orfelinat armean. A donat nu­meroase burse pentru studenții merituoși. Moartea l-a surprins la Cernăuți. A fost înmormântat cu toate ono­rurile la Suceava, serviciul divin fiind oficiat de preoții Knel Mandalian și Arachelian.


Izvoare:

Revista Ararat (seria veche) nr. 50/1928.