HA­BE­IAN, Vahan (1905-1987)

Eco­nomist, absolvent al Aca­demiei Comerciale din Bucu­rești. A ocupat funcția de guvernator al insulei Ada-Ka­leh. Director adjunct la Mo­no­polul Statului.