Home » Archives by category » V (Page 2)

Vartanian, Vartan(1924-1994)

Vartanian, Vartan(1924-1994)

Doctor în medicină, profesor universitar. S-a născut la Ploiești în anul 1924. Ulterior părinții lui s-au stabilit la Constanța. Tatăl, Nișan, comerciant, iar mama Năvart, casnică. După terminarea școlii primare, Vartan Var­ta­nian urmează liceul la Gheor­ghieni, până la cedarea Ar­dealului de Nord, după care continuă studiile la liceul „Mihai Viteazul” din București, unde își ia […]

Vartic

Nume aparținând  unor familii din România de obârșie ar­meană. Provine de la cuvântul „vart”, trandafir în armenește; sau, nume de persoană format cu un sufix diminutival, prescurtare fami­liară și alintătoare a numelor armenești: Vartan, Vartanian, Varticov. Obârșia armeană a acestui nume este atestată, în ne­numărate rânduri, de profesorul N. Iorga. Numeroase fa­milii de boieri moldoveni […]

Vartic, Cezar-Colescu (1864-1900)

Publicist și gazetar. S-a născut în București și a co­pilărit în Basarabia. După absolvirea liceului „Sf. Sava” urmează cursurile unei fa­cultăți științifice de pe lângă Universitatea din București. În 1884 devine funcționar la bi­blioteca Academiei Române. Debutul în presă, la un ziar local din Craiova. Apoi, trece prin redacțiile cotidianelor „Universul”, „Liberté Rou­maine”. A condus […]

VARTIC, Ecaterina-Tinca (1853-1912)

VARTIC, Ecaterina-Tinca (1853-1912)

Soția nelegitimă a marelui povestitor humu­leștean Ion Creangă, din anul 1872 și până la sfârșitul vieții scriitorului. Aparținea unei familii de armeni cu rădăcini vechi pe pământul Moldovei. În 1867, Elena Grigoriu, soția lui Ion Creangă încetează din viață, lăsând în seama soțului pe unicul lor fiu Costache, în vârstă de 7 ani. Ion Creangă […]

VARTIC, Gheorghe(1928-1995)

VARTIC, Gheorghe(1928-1995)

Sculptor, muzeograf, restaurator, om de litere. A văzut lumina zilei în anul 1928, la 17 februarie, în ți­nutul Orheiului basarabean (că­tunul Duma, comuna De­reneu). Străbunii lui, de obârșie armeană, primiseră pă­mânt de la Domnitorul Ștefan cel Mare al Moldovei. Simțind armenitatea din sufletul părinților săi, Gheorghe Vartic, poet și autor publicat, dedică celui ce a […]

VARTIC, Nicolae (1920-1992)

Om de știință, profesor doctor la facultatea de medicină Veterinară din Cluj-Na­poca. Fondatorul disciplinei de Parazitologie în cadrul Uni­versității de Științe Agricole și Medicină Veterinară. S-a născut la 4 februarie 1920 în co­muna Derenmeu, județul Or­hei (Basarabia). După termi­narea claselor primare în co­muna natală, absolvă liceul la Chișinău, după care se înscrie la Facultatea de […]

VARTIC, Toma (1814-m?)

Publicist. Uneori a semnat și Wartic Th. S-a născut la Iași și a studiat în Basarabia. A ocupat funcții în orașul Iași. Dintre lucrări: Trii seriți și Doi gheboși, piesă de teatru (1859); Sultanul păcălit, București (1879); O sută și una de mii de istorii (1883); Traduceri din limba italiană (Enciclopedia „Cugetarea”, București, 1940, p. […]

VASKEN I  (1908-1994)

VASKEN I (1908-1994)

Patriarh Suprem și Catoligos al tuturor armenilor. S-a născut în București. A absolvit Fa­cultatea de Litere și Filosofie din capitala României, apoi Institutul de Teologie. În anul 1943 a fost hirotonisit ca arhimandrit, iar în 1951, primește de la Sfântul Scaun din Eci­miadzin (Armenia), rangul de Episcop. A condus Bise­rica ar­meană din România ca vicar, […]

VOLF(=ian), Gabriel (1811-1892)

Reputat botanist din Transilvania.

VOSTANICHIAN, Haciadur

Profesor la Școala armeană din Constanța. Intelectual, cunoscător temeinic al istoriei armenilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea. S-a născut în Armenia, în zona lacului Van și s-a stabilit, la început, în Moldova. A fost primul secretar general al Uniunii Arme­ni­lor din România. A legat strânse prietenii cu personali­tăți de obârșie armeană, prin­tre care: Grigore […]

Page 2 of 212