Home » Archives by category » T (Page 4)

TRANCU, Grigore (1878-1940)

TRANCU, Grigore (1878-1940)

Avocat, fost Decan al Baroului de avocați – Covur­lui. Membru al Consiliului de disciplină al Uniunii Asocia­țiilor de avocați din România. Între anii 1930-31 a fost ales primar al orașului Galați. În timpul războiului din 1916-1918, a fost pe front, cu grad de ofițer și decorat cu Ordi­nele „Coroana României” și „Steaua României”.

TRANCU, Ion (1880-1965)

Doctor inginer chimist. A urmat la Galați școala primară și liceul. Pleacă în Germania, la Karlsruhe, unde obține titlul de doctor inginer în chimie și asistent universitar. După ce revine în țară, se angajează la Societatea „Steaua Română” (1905), și în scurtă vreme devine director la filiala Câmpina a aceleași societăți.

TRANCU, Isaia Ioan

Stâlp al comunității armene din Iași, reprezentant al armenilor din Moldova. A luptat pentru în­zes­trarea conaționalilor săi cu o rețea de școli (1845) și a asigurat elementului armean drepturi politice și civice (1858). A fost urmașul unei vechi fa­milii armene, înălțat la bo­ie­rie, primind titlul de spătar la 2 iulie 1856 de la domnitorul Grigore […]

TRANCU, K. Teodor (1840-1905)

Fiul lui Kricor Trancu. Numele acestuia apare în matricolele Pensionului „Ka­ra­caș” din Iași, instituție particulară de învățătură din Mol­dova, accesibilă numai copiilor din păturile sociale îns­tărite, cu predare în limbile armeană și română. După terminarea celor șase clase ale pensionului, Teodor Trancu este dat pe mâna unui mare antreprenor, Ibrăileanu, rudă cu el, pentru a […]

TRANCU, Kricor

Numele lui Kricor Trancu apare pe la jumătatea secolului al XIX-lea într-un document unic, denumit teș­chere (pașaport, în turcește, descifrat de H. Dj. Siruni) din care rezultă că, Kricor Tran­cu, mare negustor, se îndeletnicea cu comerțul interna­țional, având legături pe ruta Istan­bul-Lemberg-Lipsca, lucru dovedit de nenu­măra­tele vize aplicate pe pașaportul acestuia de către autori­tățile turcești […]

TRANCU, Solomon

S-a născut în Iași, la începutul seco­lului al XIX-lea. Era apreciat de către contemporanii săi ca un „om foarte cuprins” (adi­că bogat), care a dat do­vadă, cât a trăit, de multă mărinimie. A oferit orașului Iași un azil de bătrâni și un orfelinat, pe strada care-i poartă și azi numele, în vecinătatea râului Bahlui. A […]

TUDOROVICI, Simion

Preot-paroh al Bisericii armeano-catolice din Gheor­gheni. În biblioteca parohiei se află un manuscris în limba armeană redactat de Simion Tudoro­vici, sub titlul „Hișadagaran” (album memorial) datând din anul 1737. Conform acestei surse rezultă că primii armeni imigranți care s-au stabilit în acest oraș, în anul 1654, au fost doi frați: Herțz Vartic și Azbey. Izvoare: […]

TZIGARA-SAMURCAȘ, Ale­xandru (1872-m?)

Profesor universitar de Istoria artelor la Cernăuți (1926). S-a născut în București (23 aprilie 1872), aparținând unei vechi familii de armeni din România. (Vezi: „Armenii în istoria și în viața românească” de profesor universitar Vlad Bănățeanu, Tipo-lito Țăranu, București, 1938). A studiat la Paris, Berlin și München unde și-a dobândit doctoratul în filozofie (1896). A […]

Page 4 of 41234