Home » Archives by category » T (Page 2)

TATOS, Teodor

Doctor în me­dicină. În anul 1937 este de­corat cu medalia „Victoria” și „Crucea comemorativă” pentru activitățile desfășurate ca cerșetaș, în timpul Primului Război Mondial.

TATOS, Zinca

Sora medicului Gabriel Tatos din Fălticeni. Studiază în țară și străinătate. A fost mulți ani profesoară la Londra. A făcut multe fapte de binefacere. În anul 1928, cu un an înainte de a se stin­ge din viață, a donat „Biblio­tecii Centrale Armene” din București un tablou de 3mX 2,5m reprezentând „Naș­te­rea Mântuitorului”, opera pic­to­rului italian […]

TER-MOVSESEAN, (1853-1921)

Arhimandrit și episcop (1901) al armenilor din Ba­sarabia. S-a născut la Mar­gara (1853). A scris o istorie a Bisericii Ar­mene. Sub arhi­episcopia lui a început la Chi­șinău construi­rea clădirilor „O­gradei” (Vezi: Enciclo­pe­dia „Cugetarea”, București, 1940, p. 845).

THOKASZ, Tokatti–Minas

Diacon armean din Suceava (secolul XVI); cunoscut prin căutările sale istorice (dintre care un exemplar se păs­trea­ză, sub nr. 224, la Sec­ția de manuscrise a Bibliotecii Naționale din Paris și, unul în arhivele parohiei armeano-catolice din Gherla).

THOMAS, Armenus

Figură de armean, insuficient cunoscută și tocmai de aceea nu mai puțin fascinantă pentru cercetătorii care se ocupă de trecutul armenilor din Ro­mânia. Numele lui apare în documentele transilvane din anul 1447, ca fiind al unui armean, care, nu întâmplător s-a rătăcit pe meleagurile ar­delene, prezența armenilor, în aceste zone, fiind semnalată încă din secolul […]

TOKATLIAN, Onig

S-a născut la Brăila. După ce termină liceul german din București, se înscrie la Școala de ofițeri de marină, unde obține gradul de aspirant în rezervă. În anii următori se îmbarcă pe diferite nave ale Serviciului Maritim Român. Între anii 1935-1939 se află ambarcat pe nava „Alba Iulia”, fiind apreciat pentru destoinicia și inteligența sa. […]

TOMASIAN, Ardașes (To­mas ) (1894-1984)

TOMASIAN, Ardașes (To­mas ) (1894-1984)

Avocat, publicist de prestigiu, colaborator apropiat al savantului H. Dj. Siruni. S-a născut la Eghin (Asia Mică), din ambii părinți armeni. Tatăl, Tomas Toma­sian, iar mama, Elmaz, născută Kalenderian. De mic copil s-a stabilit cu părinții în România. A crescut în comuna Caraharman din Dobro­gea. A absolvit școala armea­nă din Constanța. Intră copil de prăvălie […]

TOMASIAN, Avedic

De fel din Agân (Anatolia). Mare negustor. A contractat cu Sta­tul Român dreptul exclusiv de a cumpăra 10% din recolta de cereale a țării pentru export, și dreptul exclusiv de a pescui în lacurile din Dobrogea. În timpul războiului de independență el a devenit furnizorul trupelor rusești. (Enciclopedia Armeană, volumul X, p. 29-31, Erevan)

TOMAZIAN, Vasile

TOMAZIAN, Vasile

Figură popu­lară a Teatrului de es­tradă din România. La început își formase o trupă proprie, care juca la cinematografe „în­tre pauzele filmului”. Ul­terior s-a dovedit „piesa de rezistență” a reprezentațiilor Teatrului „Constantin Tă­na­se”. Monoloagele lui, mult gustate, începeau și se termi­nau cu același refren: „Sal’ta­re taică și noroc”, ex­presie care intrase în mecanismul întâlnirilor de […]

TOMAZOLU, Hagi Agopu

Cunoscut negustor armean în orașul Giurgiu. Numele lui apare în cadrul „cenovicului (raportului) către visterie din 30 septembrie 1833, orânduit cu exportul de vite de la schela (vama) Giurgiului, ca exportator a 28 de burduce (11050 ocale) de cerviș (grăsime topită de vacă, păstrată în bășici și întrebuințată în bucătărie)”. A fost membru al Companiei […]

Page 2 of 41234