Home » Archives by category » M (Page 6)

MORȚUN, Vasile G. (1860-1919)

MORȚUN, Vasile G. (1860-1919)

Om politic. S-a născut la Roman. A făcut studii se­cun­dare la Iași, în cadrul Insti­tutului academic, apoi în com­­pletare la Paris, la co­legiul Sainte-Barbé. A urmat cursurile Facultății de litere. Ca student la Paris, figurează împreună cu Al. Bădărău, Al. G. Radovici, Mihail Mărăscu, Vintilă C. A. Rosetti, Mihail Săulescu ș.a. printre întemeietorii cercului socialist […]

MORUCHIAN, Arthur (1927-1998)

Inginer. S-a născut la Galați. Liceul la Sighișoara, apoi Politehnica în București, specialitatea Poduri și Șosele. După absolvire intră la Ins­titutul de cercetări construcții poduri și șosele. A lucrat pe marile șantiere ale țării: Porțile de Fier, Barajul de la Bicaz, Construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră. De­co­rat cu Ordine și Medalii pentru contribuția deosebită în rea­lizarea […]

MOSO­FIAN, Haciadur(n?-1928)

Pre­ot slujitor al Bisericilor armene din Tg. Ocna și Bucu­rești.

MUNTEANU, M. Grigore (1884-1968)

Frate cu Petru Munteanu. Absolvă Faculta­tea de Drept la Paris, luându-și licența cu calificativul „Magna cum laudae”. Practică avocatura la București. A lu­crat în cadrul Consiliului Su­perior al Avocaților Statului, apărând interesele țării după Primul Război Mondial. Fiind proprietar funciar, regimul comunist îi expropiază toate bunurile. Încetează din viață în anul 1968.

MUNTEANU, M. Joseph (1888-1961)

Licențiat în Drept la Pa­ris. Al treilea frate apar­ținând aceleași familii Mun­teanu, de obârșie armeană din Tg. Ocna. A funcționat în magistratură până la pensionare. La început judecător în Odorheiul Secuiesc. Apoi pre­ședinte de Tribunal la Tg. Mu­reș, după care este avansat consilier și președinte la Curtea de Apel din București, până în anul 1949. […]

MUNTEANU, M. Petru (1883-1967)

Avocat și mare proprietar de pământ. S-a născut la Tg. Ocna din ambii părinți de obârșie armeană. Tatăl, Mi­hai, a fost comerciant și arendaș. Mama, Margareta,născută Cerchez, era din Piatra Neamț. Urmează școala primară în orașul natal, liceul la Iași și Bâr­lad, iar Facultatea de Drept în București. Se de­dică agriculturii. În timpul Primului Război […]

MURADIAN, D. Zadig

Cu­nos­cut comerciant în Bucu­reștii de ieri, cu prăvălie pe Calea Moșilor. Ascedenții lui erau din Armenia, zona Șa­ben-Karaisar, locul de baștină al generalului erou Antranig. Mulți din familia lui Muradian au slujit, voluntar, în armata generalului, de aici și cultul pentru eroul armean. Din ini­țiativa lui Zadig Mura­dian, cu sprijinul conaționalilor „șa­ben-karaisarții” s-a ridicat în […]

MUSTAȚĂ, Theodor

Moșier. Numele lui apare în­tr-un document din 15 noiembrie 1807, din care rezultă că divanul întărește logofătului Costache Balș, moșia Fălti­ceni din județul Suceava, pe care o ținea amanet pentru 22.000 lei de la negustorul armean din Botoșani, Baronul Theodor Mustață, supus austriac (Aca­demia Documente CCXLIX).