Home » Archives by category » M (Page 3)

MATISOVICI, Avac

Fost colaborator apropiat al domnitorului Petru Ca­zacul (1592), fiul lui Alexan­dru Serpega, frate de mamă cu Ion Vodă Armeanul.

MATTY, Aslan Matei (1924-1995)

MATTY, Aslan Matei (1924-1995)

Grafician notoriu, autor de desene umoristice și creator de filme animate de scurt metraj. „Ascedenții mei s-au numit Aslanian. Sunt armean, dar nu cunosc limba maternă. De aceea felicit Uniunea Ar­menilor din România pentru publicația „Ararat” pe care o editează în limba română, gândindu-se și la armeni ca mine.” (Din interviul acordat publicației „Ararat”). Primele […]

MEGAVORIAN, P.

Medic în Cons­tanța.

MELDENȚI, Sarkis

Fost diacon al Bisericii armene din Suceava. Autorul unei cărți bisericești sub titlul „Cod ar­mean din Suceava” (1628). Un exemplar al acestei tipări­turi, procurat de către Bise­ri­ca „Sf. Cruce” din Gherla, se află la Muzeul Armenesc al ora­șului. Cartea diaconului Mel­denți Sarkis cuprinde nu­mele unor notabilități armene din acea vreme cum ar fi: Epis­­copul Der […]

MELIC, Grigore (1868-1917)

Locotenent în rezervă, născut în București. Erou al patriei, în Războiul de Întregirea Neamului. A luptat în jurul Capitalei, apoi în re­tragere în Moldova, căzând la Vaslui, de tifos exantematic. Fost negustor de frunte în comerțul bucureștean. Ctitor al capelei din cimitirul armenesc din București. 

MELIC, Iacob (1817-1887)

Arhitect al Statului în Țara Ro­mânească. Unul dintre fruntașii armeni din București, ca­re a luat parte activă la miș­cările progresiste din secolul trecut, participând la pregăti­rile evenimentelor din 1848, ajutând, totodată, revoluțio­narii pribegi, în timpul acti­vității lor în exil. S-a născut în București provenind dintr-o familie armenească refugiată din Turcia. Făcând parte din generația avidă […]

MELIDON, A. G. (1849-1925)

Mare industriaș în București.

MELIDON, Gheorghe (1831-1897)

Profesor, publicist. S-a născut la Roman, în ziua de 31 mai 1831. Profesor la Iași, director al Școlii pedagogice din București, inspector șco­lar. A colaborat la „Zim­brul”. Autorul unor lucrări privind învățământul în România: Relațiunea statistică de starea școalelor din Mol­dova (1862); Manualul învă­țătorului sau elemente de pe­dagogie practică (1874); Isto­ria națională pentru popor, sau […]

MELIDON, Radu

Din Dorohoi. Revizorul școlilor din județ. (vezi Arhivele Statului, Fondul Ministerului Instrucțiunilor, Dosar 454/1866).

MELIDON, Suren (1892-1980)

Ofițer de carieră. A luptat eroic în Primul Război Mondial.