Home » Archives by category » K (Page 3)

KEȘIȘIAN, G.

Cunoscut comerciant din Piatra Neamț. Era originar din Constan­ti­nopol. S-a dedicat comerțului având o firmă de cafea și delicatese. A încetat din viață în anul 1968, regretat de toți nemțenii.

KEVORK din Endemiș

Arhie­piscop. Numele lui apare în­tr-un firman în care este nu­mit șef spiritual al armenilor din București (1830). În co­res­pondența bogată a acestui prelat se află și o adresă din anul 1844 a epi­tr­o­pului Agop Uhanianț și Hagi Gara­bet, prin care se cere epis­copului, hirotonisirea, ca pre­ot, a diaconului Garabet Ago­pian. A fost înmormântat, probabil, în […]

KHINTIRIAN, Harutiun (1870-1959)

Scriitor, publicist erudit, fondator de publicații în limba armeană; primul consul general al Armeniei în Româ­nia. S-a născut la Constan­tinopol (8 decembrie 1870). După ce parcurge etapele învă­țământului primar și liceal se înscrie la Institutul „Ghe­tronagan”, unde devine coleg cu poetul Arșag Ciobanian, poet și mare animator al lite­raturii armene. Arșag Cioba­nian a vizitat România […]

KHOREN, Cle­mens

Preot armean mechita­rist. În 1933 cumpără terenul aflat pe B-dul Mihai Bravu din București în vederea construirii unei Biserici pentru enoriașii de rit armeano-catolic. La început s-a ridicat o ca­pelă, „Sf. Cruce”, alături de ca­re se profilează, abia în zilele noastre, un lăcaș im­punător. Armenii catolici din București își au sediul episcopal la Gherla. (Maria […]

KHOREN, Simon (1888-1946)

Director în adminis­trația C.F.R., publicist. Născut în anul 1888 în orașul Gürün (Turcia). După ce absolvă școala primară armeană din orașul natal, își continuă stu­diile la Constantinopol la un liceu armean. Apoi, ur­mea­ză cursurile unei școli spe­ciale germane pentru căi ferate, înființată de statul german, căruia i-a fost concesionată construcția căilor ferate turce. După absolvirea […]

KILIMIAN, Ignadios (1884-1966)

Fost protopop la Catedrala episcopală și paroh al Bisericii armene.

KINOSIAN, Mihran

Proprietarul unei fabrici de tricotaje în orașul Giurgiu. A fost unul din fruntașii obștei armene din localitate. Cu sprijinul lui di­rect s-a deschis la Giurgiu (1926) o școală elementară armeană, cu 40 de copii. În anul 1940 fabrica de textile se mută în București. Fiii acestuia: Garabet (1916-1993) și Nubar (m.1978) emigrează în Statele Unite, […]

KO­PAIAN, Martin

Paroh mechitarist. Fondează în anul 1928 Societatea muzicală din Gher­la, pentru cultivarea mu­zicii armene și a cântului biseri­cesc de rit armea­no-ca­tolic.

KOLANGIAN, Edvard (1880-1957)

Scriitor de limbă ar­meană, poet, autor a nume­roase volume de proză și poezie apărute în diaspora armeană. A fost prieten cu marele scriitor Daniel Varujan (1884-1915) pe numele lui adevărat Ciupucciarian, ucis la 13 august 1915 în genocidul organizat de guvernul „Junilor turci”, și cu poetul Siamanto (1878-1915), pe numele lui adevărat Atom Iarcianian, victimă, […]

KOZANLIAN, Abro (1930-1997)

Personalitate a învă­țământului superior clujean. Părinții săi: Armenag (tatăl) și Haiganuș (mama), armeni din Turcia, s-au stabilit în Româ­nia în orașul Gherla (fostul Armenopolis), în anul 1920, urmare a evenimen­telor din lumea otomană. Aici, tatăl său a dezvoltat un atelier de covoare persane, care ulterior a fost naționalizat. Abro, s-a născut la Gherla, în ziua […]

Page 3 of 41234