Home » Archives by category » H (Page 3)

HOVANNES

„Petru Aron în a treia sa domnie (1451-1455) sancționează donația unui armean, cu numele Hovan­nes, care a lăsat moștenire o casă mănăstirii Moldovița, scutind-o de impozite”. Izvoare: Wiekenhauzen, „Moldova”, Wien, 1862, p. 60-66.

HOVSEPIAN, Gri­gore (1903-1951)

Fost diplomat român în Siria, Tur­cia, Iran.

HOVSEPIAN, H.

Preot, parohul Bisericii armene din Galați. Om de înaltă cultură, apropiat profesorului N. Iorga. În anul 1925, pe când profesorul N. Iorga se afla la Galați, preotul Hovsepian îl infor­mează pe istoricul român des­pre catoligosatele din Eci­miadzin și Cilicia, despre pa­triarhatul armenesc din Ieru­salim. Totodată, istoricul ro­mân află de existența unor mari biblioteci armenești, în […]

HRISTOV, Ga­rabet

Fost judecător la Curtea Su­premă.

HUSIK, Zohrabian (1871-1942)

Fost arhiepiscop al Bi­sericii Armene din România. S-a născut în ziua de 5 no­iem­brie 1871, în zona Noul Na­hicevan, unde urmează școa­la primară, apoi școala confensională a eparhiei ar­mene din Basarabia. La gimnaziul „Kevorchian” din Eci­miadzin, are ca dascăl pe Ma­hakia Ormanian, viitor Pa­tri­arh de Constantinopol. În anul 1894 absolvă Institutul teologic și este hirotonisit […]

Page 3 of 3123