Home » Archives by category » H (Page 2)

HAGI AR­TIN, K.

Cunoscut negustor în Bucu­rești. A sprijinit materia­li­ceș­te studențimea armeană. Mem­bru în Comitetul executiv al Eparhiei Bisericii armene din București.

HANCOIAN, Hacig (Cristea Hanco)

Ctitorul lăcașului bis­e­ricesc „Sf. Cruce” din Su­ceava (1521), ridicat în timpul domniei lui Ștefăniță Vo­dă, socotit și în prezent, Ca­tedrală a armenilor din Su­ceava.

HANIM OGLU, Bedros

Func­ționar cu rang înalt în viața publică (capuche­haia=amba­sador) la Giurgiu, în Țara Ro­mânească, în timpul domniei lui Grigore Ghica (1822-1828). Izvoare: Revista Ararat (seria veche, nr. 106/1933).

HARET, Adam

Armean din Dorohoi, cunoscut pentru hergheliile sale de cai. A fost arendașul satului Văculești, între anii 1839-1864.

HARET, Mihail

Rudă cu Spiru Haret, autor al pri­mei cărți cu impresii de călătorie în străinătate, evident în epoca modernă: „O călătorie cu vaporul de la Galați la Atena” (1851).

HARET, Spiru (1851-1912)

HARET, Spiru (1851-1912)

S-a născut la 15 februarie 1851 la Iași; copil sărac al unui notar de origine ar­mea­nă. În cunoscuta lucrare „Mo­no­gra­fia orașului Botoșani”, Artur Gorovei găsește stabiliți în anii 1759, 1793 și 1810, în Ma­halaua armenească, nu­me­roase familii de armeni, care au jucat un rol însemnat în viața economică, socială și culturală a orașului și chiar […]

HARITONȚ, Aram (1896-1974)

Profesor, fost secretar al Școlii armene din Bucu­rești. Ziarist, a făcut parte din colectivul redacției „Nor Ghiank”.

HECHIMIAN, Sarchis (1921-1944)

Erou al celui de-Al Doilea Război Mondial. Avea opt ani cănd părinții lui se stabilesc la Constanța. Spirit în­treprinzător, devine un mem­bru devotat al comu­nității ar­mene, organizând viața spor­tivă a tinerilor. Înființează un club de ciclism pe lângă EFA (Educația Fizică Ar­mea­nă), care cunoaște prin anii 1939 o activitate notorie în lumea ciclismului din Do­bro­gea. […]

HERRMANN, Anton

Medic, fost profesor universitar în Cluj. S-a născut la Brașov. A fost unul din fondatorii Mu­zeu­lui Armean din Gherla (1909), deținând și funcția de director onorific al Muzeului. A publicat numeroase articole și studii despre armenii din Transilvania. După moartea cărturarului armean Szongott Kristóf, fondatorul revistei „Ar­menia” în limba maghiară, cu sediul la Gherla, Anton […]

HOLLÓSY, Simon (Josephus Corbul)

Personalitate marcantă, de origine armeană, creatorul școlii băimărene de pictură. S-a născut la 1 februarie 1857, într-o familie de moldavo-armeni, la Sighetul Marmației. A avut o activitate artistică intensă, pe care a desfășurat-o între Baia Mare, Budapesta și München, fiind revendicat de mai multe școli naționale de pictură. Persona­litatea și activitatea acestuia, precum și atmosfera […]

Page 2 of 3123