Home » Archives by category » A (Page 2)

ACTERIAN, Arșavir-Nazaret (1907-1997)

\

ACTERIAN, Arșavir-Nazaret (1907-1997)

Acterian, Arșavir-Nazaret (1907-1997). Jurnalist, scriitor, membru al Uniunii Scri­itorilor din România. Prenu­me­le de Nazaret apare în Bi­letul de liberare emis de penitenciarul din Aiud, unde urma să se afle de la 12 septembrie 1958 până la 6 septembrie 1977, pentru faptul de unel­tire. Împreună cu fratele său Haig și sora sa Jeni, Arșavir a făcut […]

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

\ \

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

Om de tea­tru complet (actor, regizor, director, autor de monografii tea­trale, poet). S-a născut la Constanța, martie 1904. Stu­diile secundare la liceul Mir­cea cel Bătrân și la liceul Spi­ru Haret din București. Se înscrie la Facultatea de Fi­lo­sofie și la Conservatorul de Ar­tă Dramatică, având ca pro­fesoară pe Lucia Sturza-Bulandra. Debutează în anul II de studii, […]

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

\

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

Actriță, director de scenă și, autoarea unei cărți tulburătoare: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” de peste 500 de pagini (Editura „Humanitas”). Purta în teatru numele de Jeni Arnotă, ca pseudonim, la sugestia lui Liviu Ciulei. În ultimii ani de viață, (s-a stins la vârsta de 42 de ani, măcinată de o boală incurabilă) a […]

AGAPARIAN, Grigore, (1817-1898)

Fost episcop al bise­ri­cii armene în Basarabia. Timp de doi ani, cântăreț la Hân­cești. Rector al Academiei de teologie și scriitor du­hov­nicesc. În drum spre Ecimiad­zin, centrul spiritual al bisericii armene or­todoxe, își pierde viața, trăsura în care călăto­rea răsturnându-se.

AGEMOLU, Gabriel (1882-1961)

Membru fondator al Catedralei armene din București. Tatăl cunoscutei soliste de muzică ușoară Anca Agemolu.

Agop, (Pietrarul)

Într-o mo­nografie a orașului București scrisă de George Potra („Din Bucureștii de ieri”, Editura Științifică și Enciclopedică, București 1989, p. 348-360) găsim câteva informații referitoare la figura unui armean cunoscut sub numele de Agop Pietrarul, stabilit pe aceste meleaguri încă de la începutul secolului al XIX-lea. Odată cu introducerea Regu­lamentului organic în Țările Române (1831-1834) […]

AGOP, Dicran (fiul lui Agop Inge)

Diplomat în inginerie, a executat lucrări la cheiurile portuare de la Galați și Brăila.

\

Agop, Inge

… din Karpurt (Asia Mică). Fugind de persecuțiile otomane, găsește adăpost la un pașă în Adrianopole. Fiind chipeș și foarte tânăr, una din femeile demnitarului se îndrăgostește de el. Pentru a evita vreo neplăcere, Agop fuge într-o noapte și i se pierde ur­ma. După ce cutreieră mai multe țări se oprește în Mol­dova, la Iași, […]

\

AGOP, Kiolean (Comedianul cu “bășica de bou”)

Figură pi­torească a scenei bu­cureș­tene din secolul trecut. Artist popu­lar juca pantomime și comedii cabotine, care au pus temelia teatrului românesc de comedie. Originar din Armenia, ră­mâne văduv și trăiește o vre­me la Constantinopol, profe­sând meseria de cizmar. În 1890 se refugiază împreună cu fiica sa în România și se stabilește în București. Având înclinație […]

AGOP, Mardiros (frate cu Agop Dicran)

A construit pavilioanele stațiunii balneare și climaterice de la Strunga. Aici a funcționat după 1922 orfelinatul copiilor armeni, ai căror părinți au fost uciși în timpul eve-nimentelor antiarmenești din lumea otomană.