Home » Entries posted by mihaih (Page 54)

Stories written by mihaih

AGOPȘA, Vartan

Prin străduința lui s-a zidit în anul 1551, Biserica Sf. Axentie din curtea cetății, care împrejmuia mănăstirea armeană Zamca de lângă Suceava, reședință a episcopului armean Avedik.

\

AGOP, Kiolean (Comedianul cu “bășica de bou”)

Figură pi­torească a scenei bu­cureș­tene din secolul trecut. Artist popu­lar juca pantomime și comedii cabotine, care au pus temelia teatrului românesc de comedie. Originar din Armenia, ră­mâne văduv și trăiește o vre­me la Constantinopol, profe­sând meseria de cizmar. În 1890 se refugiază împreună cu fiica sa în România și se stabilește în București. Având înclinație […]

Agop, (Pietrarul)

Într-o mo­nografie a orașului București scrisă de George Potra („Din Bucureștii de ieri”, Editura Științifică și Enciclopedică, București 1989, p. 348-360) găsim câteva informații referitoare la figura unui armean cunoscut sub numele de Agop Pietrarul, stabilit pe aceste meleaguri încă de la începutul secolului al XIX-lea. Odată cu introducerea Regu­lamentului organic în Țările Române (1831-1834) […]

\

Agop, Inge

… din Karpurt (Asia Mică). Fugind de persecuțiile otomane, găsește adăpost la un pașă în Adrianopole. Fiind chipeș și foarte tânăr, una din femeile demnitarului se îndrăgostește de el. Pentru a evita vreo neplăcere, Agop fuge într-o noapte și i se pierde ur­ma. După ce cutreieră mai multe țări se oprește în Mol­dova, la Iași, […]

AGAPARIAN, Grigore, (1817-1898)

Fost episcop al bise­ri­cii armene în Basarabia. Timp de doi ani, cântăreț la Hân­cești. Rector al Academiei de teologie și scriitor du­hov­nicesc. În drum spre Ecimiad­zin, centrul spiritual al bisericii armene or­todoxe, își pierde viața, trăsura în care călăto­rea răsturnându-se.

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

\

ACTERIAN, Jeni (1916-1958)

Actriță, director de scenă și, autoarea unei cărți tulburătoare: „Jurnalul unei ființe greu de mulțumit” de peste 500 de pagini (Editura „Humanitas”). Purta în teatru numele de Jeni Arnotă, ca pseudonim, la sugestia lui Liviu Ciulei. În ultimii ani de viață, (s-a stins la vârsta de 42 de ani, măcinată de o boală incurabilă) a […]

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

\ \

ACTERIAN, Haig (1904-1942)

Om de tea­tru complet (actor, regizor, director, autor de monografii tea­trale, poet). S-a născut la Constanța, martie 1904. Stu­diile secundare la liceul Mir­cea cel Bătrân și la liceul Spi­ru Haret din București. Se înscrie la Facultatea de Fi­lo­sofie și la Conservatorul de Ar­tă Dramatică, având ca pro­fesoară pe Lucia Sturza-Bulandra. Debutează în anul II de studii, […]

Ne plecăm smeriți în fața numelui lor

Ne plecăm smeriți în fața numelui lor

Armenii s-au așezat pe pământul românesc acum o mie de ani. Au împodobit pământul noii patrii cu mănăstiri, catedrale și biserici. Au sporit înțelepciunea oamenilor cu școlile, cu tiparnițele și lăcașurile lor de cultură. Au adus din ținuturile de baștină mirosul exotic al mirodeniilor și aburul prietenos al cafelei. Au bătătorit drumuri, iar la încrucișările […]

Figuri de armeni în viața românească

Figuri de armeni în viața românească

„Prezentarea de armeni în viața românească nu urmărește să-i despartă de istoria națiunii care i-a adoptat și nici să-i lege direct de manifestările culturii armene. Scopul nostru este acela de a sublinia odată mai mult atașamentul pe care l-a arătat elementul armean față de pământul care i-a acordat ospitalitate, cu secole în urmă, identificându-se cu […]

Despre armenii din România

Despre armenii din România

„Mă interesează în mod deosebit națiile care au legături cu noi. Și dintre conlocuitorii noștri de altă naționalitate eu am respect mai mare pentru cei mai vechi și cei mai buni. Or, Armenii sunt colaboratorii, creatori ai Principatului Mol­dovei, care s-a întemeiat și din puterea sufletească a unui popor în plină vigoare și dezvoltare, dar […]