Home » Entries posted by mihaih (Page 20)

Stories written by mihaih

MALAGAMBA, Ser­giu

Compozitor de muzică ușoară, dirijor, baterist de excepție, figură pitorească a Bucu­reș­tiului anilor 1940-1950. Per­sonaj nonconformist, a creat moda vestimentară „à la Ma­la­gamba”, cucerind tineretul. Într-o vreme numele lui a fost prohibit. Se trăgea dintr-o veche familie de armeni din Basarabia.

MACAROVICI, Cristea (1908-m?)

Conferen­țiar universitar la Facultatea de Farmacie din București. Profesor universitar la Cluj. Fiul unui mare comerciant armean din orașul Pan­ciu.

MUNTEANU, M. Joseph (1888-1961)

Licențiat în Drept la Pa­ris. Al treilea frate apar­ținând aceleași familii Mun­teanu, de obârșie armeană din Tg. Ocna. A funcționat în magistratură până la pensionare. La început judecător în Odorheiul Secuiesc. Apoi pre­ședinte de Tribunal la Tg. Mu­reș, după care este avansat consilier și președinte la Curtea de Apel din București, până în anul 1949. […]

MUNTEANU, M. Grigore (1884-1968)

Frate cu Petru Munteanu. Absolvă Faculta­tea de Drept la Paris, luându-și licența cu calificativul „Magna cum laudae”. Practică avocatura la București. A lu­crat în cadrul Consiliului Su­perior al Avocaților Statului, apărând interesele țării după Primul Război Mondial. Fiind proprietar funciar, regimul comunist îi expropiază toate bunurile. Încetează din viață în anul 1968.

MUNTEANU, M. Petru (1883-1967)

Avocat și mare proprietar de pământ. S-a născut la Tg. Ocna din ambii părinți de obârșie armeană. Tatăl, Mi­hai, a fost comerciant și arendaș. Mama, Margareta,născută Cerchez, era din Piatra Neamț. Urmează școala primară în orașul natal, liceul la Iași și Bâr­lad, iar Facultatea de Drept în București. Se de­dică agriculturii. În timpul Primului Război […]

MURADIAN, D. Zadig

Cu­nos­cut comerciant în Bucu­reștii de ieri, cu prăvălie pe Calea Moșilor. Ascedenții lui erau din Armenia, zona Șa­ben-Karaisar, locul de baștină al generalului erou Antranig. Mulți din familia lui Muradian au slujit, voluntar, în armata generalului, de aici și cultul pentru eroul armean. Din ini­țiativa lui Zadig Mura­dian, cu sprijinul conaționalilor „șa­ben-karaisarții” s-a ridicat în […]

MORUCHIAN, Arthur (1927-1998)

Inginer. S-a născut la Galați. Liceul la Sighișoara, apoi Politehnica în București, specialitatea Poduri și Șosele. După absolvire intră la Ins­titutul de cercetări construcții poduri și șosele. A lucrat pe marile șantiere ale țării: Porțile de Fier, Barajul de la Bicaz, Construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră. De­co­rat cu Ordine și Medalii pentru contribuția deosebită în rea­lizarea […]

MORȚUN, Vasile G. (1860-1919)

MORȚUN, Vasile G. (1860-1919)

Om politic. S-a născut la Roman. A făcut studii se­cun­dare la Iași, în cadrul Insti­tutului academic, apoi în com­­pletare la Paris, la co­legiul Sainte-Barbé. A urmat cursurile Facultății de litere. Ca student la Paris, figurează împreună cu Al. Bădărău, Al. G. Radovici, Mihail Mărăscu, Vintilă C. A. Rosetti, Mihail Săulescu ș.a. printre întemeietorii cercului socialist […]

MISSIR, Th. Petre (1856-1929)

MISSIR, Th. Petre (1856-1929)

Om politic, jurisconsult. A făcut parte dintr-o mare familie armenească din Mol­dova. S-a născut în orașul Ro­man, la data de 8 octombrie 1856. Studiile preuniversitare le face la Iași, iar cele juridice la Paris, de unde se întoarce doctor în Drept (1879). A fost profesor universitar la Iași apoi la București, profesor de drept internațional […]

MISSIR, Niculae (Nicușor)

MISSIR, Niculae (Nicușor)

O figură de armean sadea a Bucureștiului interbelic. Fra­tele soției lui Trancu-Iași, fost ministru. Mama lui Nicușor, era născută Baroneasă Kapri, iar tatăl lui descindea din ra­mura veche a Missirilor din Roman. Des­tinul a făcut ca Nicușor să nu lase urmași. Nu s-a căsătorit, spu­nând: „pentru mine, muzica ține loc de soție și de copii…” […]