ARTIUNIAN, Garabet, (1906-1992)

Dirijor al renumitului ansamblu coral „Komitas” din București, pedagog, compozitor și publicist. Un artist care a menținut mai bine de șase decenii flacăra culturii armene în România. Un slujitor înflăcărat al muzicii religioase armene. S-a născut la Rusciuk (Ruse, Bulgaria), într-o familie de oameni modești. Clasele primare le-a urmat la școala armeană din orașul natal. Absolvă școala germană „Sf. Iosif” din același oraș, ca în anul 1927 să se stabilească definitiv în București. Devine diplomat al Academiei de studii comerciale și industriale și absolvent al Conservatorului de muzică și artă dramatică, secția pedagogie. În paralel urmează cursurile Seminarului pedagogic universitar „Titu Maiorescu” secția de muzică. A îmbinat cu dexteritate pregătirea superioară în ale comerțului cu înclinația pedagogică în ale muzicii, ocupând o catedră la Școala armeană. În calitate de dirijor al prestigiosului cor “Komitas” pe care l-a slujit mai bine de 20 de ani, G. A. a obținut succese remarcabile fiind încununat de numeroase premii și diplome. A condus cu abnegație, începând din anul 1973, corul Bisericii catedralei armene din București, până în ultima clipă a vieții sale. A prelucrat numeroase piese muzicale din folclorul vechi armenesc, într-o manieră unică, plină de sensibilitate. Concertele asociației muzicale „Komitas” de sub conducerea maestrului G. Artiunian – au constituit adevărate evenimente muzicale la „Ateneul Român”, sala „Dalles”, în țară și în străinătate. Cunoscutul critic și muzicolog Em. Ciomac scria în cotidianul „Cuvântul” (1938), următoarele: „G. Artiunian, tânăr cu aparență sfioasă dar ale cărui gesturi puține și precise, obțin exact linia, dozarea sunetului, nuanțele de expresie cerută. Având avantajul de a înțelege cuvintele armene, lirismul și culoarea textelor cântate iau un accent, un răsunet sub îndrumarea d-sale.”