Anuș, Garabet

Mare negustor în București. Printr-un hrisov al Principelui Gheorghe Bibescu, i s-a conferit acestuia rang boieresc de pitar (cel care în orânduirea feudală era însărcinat cu aprovizionarea Curții domnești și a oștirii cu pâine). Hrisovul de numire se află la Biblioteca Centrală armeană din București.