ABUREL, Eugen (1899-1975)

Eugen_AburelAburel, Eugen (1899-1975), strălucit medic obstre­tician și chirurg. Tatăl, dintr-o familie de armeni din Moldo­va, cu ramificații la Galați, Focșani, Panciu, încă dela în­ceputul secolului al XIX-lea. Ma­ma, descendentă din fami­lia mitropolitului Veniamin Cos­tache. Numele Aburel apa­re în­tre anii 1924-1942 pe lista abo­naților revistei de cultură armeană „Ararat” de sub di­recția lui V. Mestugean. Doc­tor în medicină în 1927 și do­cent în obstetrică și ginecologie în 1937. În anul 1922 este intern, cu concurs, la maternitatea Grigore Ghica din Iași; 1926-1934 – asistent la clinica de obstetrică din Iași; 1928-1930 – „Asistent étranger” la clinica de Obstetrică-ginecologie „Tarnier” din Paris; 1928-1930 intern supleant și apoi asistent la Maternitatea „Boucicault” din Paris; 1933-1934 suplinitor al Profesorului Zaharescu-Karaman în func­ția de director al Institutului clinic obstetrical „Grigore Ghi­ca Vodă”; 1933, raportor la Con­gresul de Obstetrică din București; 1933 – colaborator la „Revue Francaise de Gyné­cologie et d’obstetrique de Paris”; 1932 – membru corespondent al Societății de obstetrică și ginecologie Paris. Lucrări: Contribuție la tratamentul infecției puerperale (Iași, 1923); Abces apendicular la stânga (1927); Consi­de­rații asupra durerii în obste­trică (1932). S-a stabilit în Bucu­rești după anul 1951, unde înce­tează din viață la data de 16 decembrie 1975.


Izvoare:

Paul Ulmu: „Arme­nii în cultura română” (Viața medicală, 1997);

Enciclopedia „Cugetarea”, București, 1940, p. 8;

Fa­bian Anton, comunicare personală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *